Gemeente Rotterdam plaatst “slimme” Mosquito’s

Gemeente Rotterdam plaatst “slimme” Mosquito’s

Om de vaak ernstige overlast die hangjongeren in de late avonduren en nacht op schoolpleintjes en speeltuintjes op verschillende plaatsen in de stad veroorzaken te bestrijden, zet de Gemeente Rotterdam per direct “slimme” Mosquito’s in.

De overlast die sommige jongeren veroorzaken houdt omwonenden uit hun slaap en achtergelaten afval en vuil zoals glasscherven, blikjes, peuken etc. leveren gevaar op voor spelende kinderen.
Extra gericht politie optreden tegen deze overlast is niet effectief gebleken.

Het “slimme” zit hem in de gekozen activatiewijze. In het verleden werden Mosquito’s meestal via tijdschakelaars op een vaste tijd ingeschakeld. Dit loste weliswaar de overlast op maar had als nadeel, dat ook normaal gebruik van zo’n locatie voor jongeren verhinderd werd. Op afgelegen plaatsen waar niemand na een bepaalde tijd nog iets te zoeken heeft, is dat meestal geen bezwaar maar het gaat hier met name om pleintjes die direct in dichtbevolkte wijken liggen.

Rotterdam kiest nu voor activatie op afstand door handhavers en/of bewoners die het systeem alleen in geval van overlast voor korte tijd vanaf een bepaalde tijd kunnen inschakelen. Zolang jongeren op het plein hiervoor geen aanleiding geven wordt de Mosquito niet ingeschakeld.

Voor locaties waar deze manier van activatie minder geschikt is, bijvoorbeeld omdat de overlast vaak pas zeer laat - soms pas ruim na middernacht  - begint is gekozen voor activatie d.m.v. een tijdschakelaar in combinatie met een bewegingsmelder. Hierbij wordt het signaal van de bewegingsmelder ongeveer 1 minuut vertraagd, zodat een toevallige (jonge) voorbijganger geen last van het geluid zal hebben.

Mosquito wordt al sinds 2005 met groot succes op veel plaatsen ingezet. Door het toepassen van intelligente activatiesystemen worden de inzetmogelijkheden steeds groter.

Lees hier het bericht in het AD