Meldpunt Mosquito

​Meldpunt

Ondanks de adviezen en zorgvuldige aandacht die wij en onze installateurs bij alle installaties van Mosquito's aanbieden kan het incidenteel voorkomen, dat onbedoeld hinder wordt ervaren door omwonenden of passanten.

Wij adviseren in geval van een klacht over een Mosquito in eerste instantie de beheerder van het systeem (meestal is dit de eigenaar of beheerder van het gebouw waar de Mosquito geplaatst is) aan te spreken en in overleg te gaan. De plaatsing van een Mosquito heeft altijd tot doel vaak ernstige overlast en schade door hangjongeren te beperken. Het zal nooit de bedoeling zijn onbedoelde hinder voor derden te veroorzaken. Er zijn vaak mogelijkheden het systeem zodanig gericht in te stellen, dat de kans op onbedoelde overlast verregaand kan worden vermeden. Soms is vooraf niet te overzien waar een probleem zou kunnen ontstaan en daarom is uw melding belangrijk.

Als u niet in contact kunt komen met de beheerder kunt u een opmerking of klacht ook bij ons melden. Wij kunnen dan in ieder geval proberen via de installateur of in rechtstreeks contact met de beheerder een bijdrage aan een oplossing te leveren.

U kunt uw reactie richten aan: info@rhinegroup.nl

Op serieuze en concrete berichten die betrekking hebben op het product Mosquito (dus niet op kattenverjagers e.d) zullen wij reageren.