Plaatsing & Activatie

​Plaatsing & Activatie

De Mosquito is bedoeld – en erg effectief – om overlastgevende hangjongeren aan te sporen een bepaald gebied te vermijden. Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat anderen van het gebruik van de Mosquito hinder ondervinden. Aan de hand van de volgende scenario’s kunt u de juiste activatiewijze te bepalen. Bij vragen adviseren wij u graag.

Het is op basis van onze ervaring bijna uitgesloten, dat het nodig is de Mosquito 24/7 te activeren. Het beste uitgangspunt is: zorg dat de Mosquito alleen geactiveerd wordt als er sprake is van overlast of op tijden dat die verwacht wordt en kies voor een zo laag mogelijk geluidsniveau. Indien u de Mosquito handmatig wilt activeren adviseren wij te kiezen voor een configuratie waarbij het systeem na bepaalde tijd automatisch uitschakelt.

Voor toepassing indoor (winkels, fastfood restaurants) en kleinere, overdekte ruimtes zoals ingangen van winkels en woningen adviseren wij Mozzy©.

De Mosquito® werkt 24 volt gelijkstroom. Mozzy© werkt op 12 volt. De standaard meegeleverde 220-240 volt netadapter kan – meestal in combinatie met een tijdschakelaar - binnenshuis in een wandcontactdoos geplaatst worden.

Activatie door tijdschakelaar

De locatie ligt op enige afstand van woningen. Overlast is beperkt tot bepaalde tijden. Er zijn dan niet veel passanten. De locatie ligt niet in de directe nabijheid van woningen of tuinen. Voorbeelden van veel voorkomende situaties: schoolpleinen, speelveldjes, ingangen van bedrijven waar hangjeugd voornamelijk in de avonduren overlast veroorzaakt. Overdag moeten deze locaties ook voor jongeren normaal toegankelijk zijn.

Als het gewenst is de Mosquito incidenteel tijdelijk in of uit te schakelen adviseren wij het gebruik van een timer met afstandsbediening. Indien u alleen handmatig wilt activeren in geval van overlast adviseren wij de combinatie met een afstandsbediening of de rode sturingschip waardoor de Mosquito na bepaalde tijd automatisch uitschakelt.

Hier kan de Mosquito eenvoudig met een tijdschakelaar worden geactiveerd. De kans op onbedoelde hinder is gering.


Tijdschakelaar (meerdere programma's per dag)

Tijdschakelaar met afstandsbediening

Activatie door bewegingsmelder

Als een locatie grenst aan tuinen van omwonenden of aan de openbare weg kan het om hinder voor omwonende kinderen te vermijden wenselijk zijn de Mosquito door een bewegingsmelder steeds voor korte tijd (1 of 5 minuten) te activeren. De hangjongeren waarom het gaat zullen de locatie verlaten en daarna is de Mosquito stil.

Activatie met afstandsbediening

Als de overlast plaatsvindt op een drukke locatie, zoals de ingang van een winkelcentrum met veel passanten en op onregelmatige tijden, adviseren wij het gebruik van een afstandsbediening. Hiermee kan de Mosquito worden geactiveerd als daar aanleiding voor is. Om te voorkomen dat vergeten wordt de Mosquito weer uit te zetten kan een automatische timerfunctie op de Mosquito worden gebruikt die de unit na 1,5 of 20* minuten automatisch uitschakelt (* in combinatie met afstandsbediening met timerfunctie).

 

Activatie via GSM-Module

Onder bepaalde omstandigheden kan het wenselijk zijn (een aantal) omwonenden controle over de Mosquito te geven. Dit is mogelijk met een GSM-Module. De tijden waarbinnen de Mosquito activeerbaar is kunnen zoals bij scenario 1 met een timer worden ingesteld en daarbinnen kunnen omwonenden door het kiezen van het nummer van de Mosquito de unit voor een bepaalde tijd activeren.

Voor eventuele vragen over specifieke aansluitingen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Tijdelijke deactivatie

Soms kan het gewenst zijn het geluid van de Mosquito tijdelijk te onderbreken. Denk aan de hal of trappenhuis van een appartementengebouw waar u hangjongeren weg wilt houden maar (jonge) bezoekers en bewoners niet wilt hinderen. Of een parkeergarage waar u het geluid tijdelijk wilt onderbreken als gebruikers de garage betreden. De Mosquito en Mozzy zijn leverbaar in een uitvoering waarbij een signaal naar het N/O contact het geluid gedurende 5 minuten uitschakelt. Door een bewegingsmelder te plaatsen voor de ingang kunnen bezoeker zo ongehinderd de ruimte betreden. Voor meer mogelijkheden kunt u de Infosheet Deactivatie-modules aanvragen.