FAQ

Algemeen

Hoe werkt de Mosquito?

Is het geluid schadelijk of gevaarlijk?

Is de Mosquito (wettelijk) toegestaan? Is een vergunning nodig?

Mosquito verboden in Belgíë?

Is de Mosquito geweld?

Wat is de garantietermijn?

Discrimineert de Mosquito?

Hoe robuust is de Mosquito?

Kan de Mosquito binnen worden gebruikt?

Hoe is het effect op jongeren die niet tot de doelgroep behoren?

Werkt de Mosquito tegen duiven of andere dieren?

Wat is het bereik van de Mosquito?

Hoe snel heeft de Mosquito effect?

Wat is het verschil tussen de Mosquito en “Kattenverjagers” ?

Hoe reageren honden?

Levert u aan particulieren?

Hoe kunnen wij bezoekers attenderen op de aanwezigheid van de Mosquito?

Heeft de Mosquito effect op gehoorapparaten?

Kritische vragen over Mosquito

Wij respecteren de mening van sommigen die Mosquito een ongewenst instrument vinden in de omgang met hangjongeren en andere oplossing voorstaan zoals jeugdhonken, straatcoaches, politie-inzet e.d. Dit is echter een 100% politieke keuze. Vaak gebruiken tegenstanders bewust of door gebrek aan kennis aantoonbaar onjuiste of ongefundeerde steunargumenten in deze discussie. Of formuleren suggestieve vragen om tegen inzet van de Mosquito te argumenteren. Hieronder enkele voorbeelden:

Kritische vragen

Mosquito verplaatst het probleem van hangjongeren alleen maar lost het niet op.

Het geluid van de Mosquito treft ook 'onschuldige' jongeren

Het geluid van Mosquito is schadelijk

Dragers van gehoorapparaten hebben last van het geluid

Honden hebben ook last van de Mosquito

Ouderen horen het geluid ook

Het geluid van de Mosquito veroorzaakt oor-en hoofdpijn

Het geluid treft ook ongeboren baby's

De kans bestaat, dat baby's aan het geluid worden blootsgesteld terwijl hun begeleider het niet merkt

Mosquito is in België verboden

Mosquito tast de vrijheid van jongeren aan.

Op verzoek sturen wij u de hierboven aangehaalde rapporten graag toe.