Zelf Testen Resultaat 2

De toon die u aangeeft te kunnen horen heeft een frequentie van 14 kHz.

Zelf test resultaat

Als u ouder bent dan 30 jaar is dit overeenkomstig de verwachting. U zult de Mosquito niet kunnen horen omdat deze geluid met een veel hogere frequentie verspreidt.

Wij wijzen erop, dat wij met deze test slechts een indruk willen geven van het werkingsprincipe van de Mosquito. Het werkelijke geluid is samengesteld uit verschillende hoge frequenties en pulseert om te voorkomen dat gewenning optreedt.