Zelf Testen Resultaat 3

De toon die u aangeeft te kunnen horen heeft een frequentie van 16 kHz.

Zelf test resultaat

Als u deze toon nog wel hoort maar de iets hogere (17 kHz) toon niet of veel minder, is dit een duidelijke indicatie dat uw vermogen hoge tonen te horen afneemt. Als u tussen de 25 en 30 jaar bent is dit overeenkomstig de verwachting. U zou het geluid van de Mosquito nog wel kunnen horen.

Wij wijzen erop, dat wij met deze test slechts een indruk willen geven van het werkingsprincipe van de Mosquito. Het werkelijke geluid is samengesteld uit verschillende hoge frequenties en pulseert om te voorkomen dat gewenning optreedt.