Zelf Testen Resultaat 4

De toon die u aangeeft te kunnen horen heeft een frequentie van 17 kHz.

Zelf test resultaat

Als u jonger bent dan 25 jaar is dit overeenkomstig de verwachting. U zou het geluid van de Mosquito (~16-19 kHz) dus duidelijk kunnen horen.

Wij wijzen erop, dat wij met deze test slechts een indruk willen geven van het werkingsprincipe van de Mosquito. Het werkelijke geluid is samengesteld uit verschillende hoge frequenties en pulseert om te voorkomen dat gewenning optreedt.