Zelf testen

Test het principe van de Mosquito hier zelf!

De werking van de Mosquito is gebaseerd op het biologische gegeven, dat met de leeftijd ons vermogen hoge tonen waar te nemen afneemt. De Mosquito verspreidt een hoogfrequent geluid, dat vrijwel alleen door jongeren tot 25 jaar kan worden gehoord. Zoals bij iedere normaalverdeling zijn er uitzonderingen naar boven en naar beneden. Ook blootstelling aan hard geluid zoals door gebruik van een te hard afgestelde I-pod of discobezoek kan leiden tot het vroeger verlies van hoorvermogen. Bij sommige ouderen treedt het verschijnsel pas later op.

Door op de play-button (>) bij de Mosquito logo's hieronder te klikken wordt een hoog frequente toon afgespeeld. Dit is niet het werkelijke Mosquito geluid dat is samengesteld uit een aantal wisselende frequenties waarvoor speciale apparatuur en een ultrasone speaker nodig is. De test is uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van het werkingsprincipe. Het resultaat zal afhankelijk zijn van de kwaliteit van uw internetverbinding en PC/Audio set.

Dit geluid lijkt wel sterk op dat van de veel door jongeren gedownloade "Mosquito" ringtone waarmee mobieltjes onhoorbaar voor leraren worden gemaakt.

De Mosquito heeft een bereik van ~20 meter en wordt d.m.v. een tijdklok ingezet om ernstige overlast op bepaalde locaties en tijden te bestrijden. Het volume kan aan de omgeving en situatie worden aangepast.

Toon uitslag