Een effectieve, veilige en goedkope oplossing voor overlast door hangjongeren!

Overlast door hangjongeren is helaas op veel plaatsen een hardnekkig probleem. Natuurlijk is de straat van iedereen en hebben jongeren het recht daar ook gebruik van te maken. Dat recht betekent echter geen vrijbrief om omwonenden tot diep in de nacht uit hun slaap te houden, vernielingen aan te richten of anderen lastig te vallen. Veel scholen worden geconfronteerd met ernstige schade door vernieling en vervuiling die ‘s-nachts op schoolpleinen wordt aangericht. Winkelbedrijven leiden schade door vernielingen aan winkelwagentjes. Omwonenden zetten zich af tegen jeugdvoorzieningen in hun wijk omdat ze vrezen voor nachtelijke overlast. Bewoners durven ’s-avonds het (nood)trappenhuis of kelders van hun appartementencomplex of parkeergarage niet meer te betreden uit angst lastig gevallen te worden. Optreden tegen hangjongeren die grenzen overschrijden is in de praktijk niet eenvoudig. De Mosquito® kan hierbij een uiterst effectief hulpmiddel zijn.

Mosquito® verspreidt een hoogfrequent geluid dat door jongeren snel als zeer irritant wordt ervaren, waardoor ze het gebied binnen gehoorsafstand van een Mosquito® zullen verlaten en uiteindelijk mijden. Het geluid is niet hoorbaar door gesloten deuren en ramen, heeft een beperkt bereik (~25 meter) en is voor personen ouder dan 25/30 jaar meestal niet meer hoorbaar. Slimme activatiemethodes maken het mogelijk de Mosquito® vrijwel op iedere locatie, ook in de openbare ruimte in te zetten zonder dat dit onbedoelde hinder voor de omgeving oplevert.

Gaat het om kleinere, overdekte hangplekken, zoals onder een afdak, klein portiek of zelfs in een winkel of fastfood-restaurant kan Mozzy® een oplossing zijn. De Mozzy® is de “light” versie van Mosquito en heeft een effectief bereik van ongeveer 5 meter.

Caqtus-strips bieden een effectieve, veilige en fraaie manier om kademuren, bordessen en vensterbanken ongeschikt te maken als hangplek en daarmee overlast en vervuiling te voorkomen.

Op deze website vindt u informatie over Caqtus-strips en de verschillende manieren om de Mosquito® en Mozzy® te activeren, op afstand te beheren en te beschermen tegen vandalisme.