Activatie

De uitdaging is meestal niet een bepaald gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren te maken maar dit op een zodanige manier te doen, dat anderen van het gebruik van de Mosquito® geen hinder ondervinden. Dit kan vrijwel altijd worden voorkomen door de juiste afstellingen en activatiemethode te kiezen. Wij adviseren u hierover graag.

Het is op basis van onze ervaring bijna uitgesloten, dat het nodig is de Mosquito® 24/7 te activeren. Het beste uitgangspunt is: zorg dat de Mosquito® alleen geactiveerd wordt als er sprake is van overlast of op tijden dat die verwacht wordt en kies voor een zo laag mogelijk geluidsniveau. Indien u de Mosquito® handmatig wilt activeren adviseren wij te kiezen voor een configuratie waarbij het systeem na bepaalde tijd automatisch uitschakelt.

Voor toepassing indoor (winkels, fastfood restaurants) en kleinere, overdekte ruimtes zoals ingangen van winkels en woningen adviseren wij Mozzy®.

De Mosquito® werkt op 24 volt gelijkstroom. De Mozzy® werkt op 12 volt gelijkstroom. De stekkervoeding kan, bijvoorbeeld in combinatie met een tijdschakelaar, binnenshuis in een wandcontactdoos geplaatst worden. Het is ook mogelijk een LED-Driver in de aansluitkabel op te nemen of alle onderdelen in een IP-behuizing in de beschermkast onder te brengen en die aan te sluiten op 230 volt.

 

Activatiemethoden

Juist omdat de juiste activatiemethode voor een groot deel het uiteindelijke succes van de Mosquito® bepaalt adviseren wij u graag om te komen tot de voor uw situatie optimale configuratie. Wij kunnen deze vervolgens gemonteerd en bekabeld leveren, zodat het plaatsen op locatie meestal erg eenvoudig is en geen specialistische kennis vereist. Hieronder een aantal voorbeelden.

Als de Mosquito® geplaatst wordt op een afgelegen locatie om bijvoorbeeld in de avonduren en weekenden hangjongeren te weren is de meest eenvoudige methode activatie via een tijdschakelaar. Als het hierbij wenselijk is de Mosquito® op bepaalde momenten buiten de geprogrammeerde tijden eenvoudig aan of uit te zetten kan voor een tijdschakelaar met afstandsbediening worden gekozen.

Als een locatie grenst aan tuinen van omwonenden of veel passanten heeft, kan het om hinder voor omwonenden en passerende jongeren te vermijden wenselijk zijn de Mosquito® door een bewegingsmelder (eventueel in combinatie met een tijdschakelaar) steeds voor korte tijd (5 of 15 minuten) te activeren. De hangjongeren waarom het gaat zullen de locatie verlaten en daarna is de Mosquito® stil. Afhankelijk van de situatie kan de bewegingsmelder in de beschermkast of daarbuiten worden gemonteerd. Met een (optioneel) dubbel tijdrelais is bij gebruik van een bewegingsmelder inschakelvertraging mogelijk waardoor passanten geen hinder ondervinden. De Mosquito wordt dan uitsluitend geactiveerd bij herhaalde of aanhoudende beweging.

Als een bewegingsmelder de locatie waar de jongeren zich ophouden niet geheel kan overzien (denk aan een trappenhuis met meerdere verdiepingen) kan het gewenst zijn het geluid van de Mosquito® tijdelijk te onderbreken als iemand van buiten het gebied betreedt. Door een bewegingsmelder in combinatie met tijdsrelais voor de ingang of in het gebied waar passanten naderen te plaatsen kan het geluid van de Mosquito voor een in te stellen tijd worden onderbroken.

Als de overlast plaatsvindt op een drukke locatie, zoals de ingang van een winkelcentrum met veel passanten en op onregelmatige tijden, adviseren wij het gebruik van een afstandsbediening. Hiermee kan de Mosquito® worden geactiveerd als daar aanleiding voor is. Om te voorkomen dat vergeten wordt de Mosquito® weer uit te zetten kan een automatische timerfunctie op de Mosquito® worden gebruikt die de unit na 5 of 15 minuten automatisch uitschakelt. Als andere inschakeltijden wenselijk zijn of (het aansluitpunt van) de Mosquito® zich buiten bereik van de afstandsbediening bevindt of activatie op afstand moet kunnen plaatsvinden heeft u verschillende opties:

Een WIFI-Switch biedt veel mogelijkheden om de activatie ook op afstand te programmeren en te beheren. Indien er op de locatie geen betrouwbaar WIFI-netwerk aanwezig is kan ook worden gekozen voor een GSM-Switch of IoT Gateway. Deze opties bieden de mogelijkheid meerdere gebruikers toe te laten en eventueel verschillende rechten toe te kennen.Tijdschakelaar
(meerdere programma's per dag)

Tijdschakelaar met afstandsbediening

     Bewegingsmelder