Mosquito®

De Mosquito® werkt snel, effectief en veilig tegen overlast veroorzakende (hang)jongeren.

Door het verspreiden van een hoogfrequent geluid, dat voor ouderen niet meer hoorbaar is wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk gemaakt voor (hang)jongeren. Door toepassing van slimme (de-)activatiesystemen kan de Mosquito® vrijwel overal worden toegepast zonder onbedoelde hinder voor (jonge) passanten, bezoekers en omwonenden te veroorzaken.

De Mosquito® heeft een effectief bereik van ongeveer 25 meter. De Mosquito® is een goedkoop, bewezen effectief, veilig en toegestaan middel tegen overlast en schade veroorzakende (hang)jongeren. Een alternatief dat minder ingrijpend is dan een gebiedsverbod of samenscholingsverbod en geen inspanning vraagt van gemeente en politie om af te dwingen.

In Nederland zijn sinds de introductie in 2006 meer dan 2250 systemen geplaatst. Onderzoeken in Engeland, Nederland, Duitsland en België hebben aangetoond - en het Ministerie van BZK heeft bevestigd - dat bij normaal gebruik van de Mosquito® géén gevaar op gehoorschade bestaat.