Bereik

Het effectieve bereik van de Mosquito is onder andere afhankelijk van de ondergrond. Over steen en water zal het bereik groter zijn dan boven een grasveld. Het hoogfrequente geluid van de Mosquito® verplaatst zich sterk directioneel (als licht) en gaat niet door muren, (dichte) deuren en ramen.  In het zicht van de unit is het effectieve bereik in de hoogste volume stand ca. 25 meter. Begroeiing tussen de plaats van de Mosquito en het doelgebied zal het bereik beperken. Om een hoek zal het geluid maar over een zeer bepekte afstand hoorbaar zijn. In overdekte ruimtes zoals open (nood)trappenhuizen en keldercomplexen zal het geluid sterk reflecteren en op meerdere etages en in zijgangen hoorbaar zijn.

Om de kans op onbedoelde hinder voor de omgeving te beperken adviseren wij bij plaatsing op een locatie die grenst aan openbare ruimte of b.v. tuinen van buren rekening te houden met een marge van ongeveer 40 meter waarbinnen het geluid waarneembaar zou kunnen zijn. In ieder geval adviseren wij bij plaatsing en manier van activeren rekening te houden met de belangen van anderen. Wij zijn graag beschikbaar voor overleg en advies gericht op uw specifieke situatie.