Is de Mosquito toegestaan?

Juridisch

Er bestaat geen algemene wetgeving in Nederland die het gebruik van de Mosquito® bij voorbaat op enige wijze beperkt of uitsluit. Inzet van de Mosquito® vereist dan ook geen vergunning. Een aantal Gemeenten heeft een specifiek  Mosquito-Artikel in de APV opgenomen. Hierin worden in het algemeen de criteria en (politieke) spelregels voor inzet van de Mosquito door de Gemeente zelf in de openbare ruimte bepaald. De meeste Gemeenten kennen geen  specifiek APV-Artikel maar zouden op basis van een artikel “Geluidshinder” in de APV kunnen optreden tegen inzet van een Mosquito in de openbare ruimte als er naar haar mening sprake is van overlast voor derden. Private partijen  (scholen, woningcorporaties, winkelbedrijven, VVE’s etc.) die een Mosquito willen plaatsen die ook in de openbare ruimte hoorbaar is, moeten dus nadrukkelijk rekening houden met de belangen van anderen als die mogelijk onbedoelde hinder door het geluid van de Mosquito zouden kunnen ondervinden. Inzet door private partijen op eigen terrein, inpandig en buiten gehoorsafstand van de openbare weg valt buiten bevoegdheid van de Gemeente. Wij zijn graag beschikbaar voor overleg en advies gericht op uw specifieke situatie.

 

Gemeenten/Openbare ruimte

Mosquito® wordt sinds 2007 in verschillende Nederlandse Gemeenten met succes ingezet voor het bestrijden van overlast in de openbare ruimte. Mosquito® is een minder zwaar middel dan cameratoezicht en gebieds-of verblijfsverboden maar ook hier zijn noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit kernwoorden. In 2020 is de Gemeente Rotterdam als eerste gestart met het concept “Slimme Mosquito”. Hierbij wordt de Mosquito op locaties met veel overlast vanaf een bepaalde tijd – meestal 22.00 uur – op stand-by geschakeld en krijgen omwonenden de mogelijkheid om de Mosquito via telefoon of Webportal voor korte tijd te activeren.  Op deze manier kan de overlast door hangjongeren effectief worden bestreden maar blijft de publieke ruimte voor jongeren die rekening houden met de omgeving vrij toegankelijk. Inmiddels hebben verschillende andere gemeenten eveneens positieve ervaringen met dit concept. Berichten hierover vindt u op deze pagina