Gemeente Rotterdam evalueert inzet Mosquito

Op verzoek van de Gemeenteraad heeft de Gemeente Rotterdam haar inzet van de “slimme” Mosquito tegen overlast gevende hangjongeren met jongeren, jongerenwerkers en wijkraden geëvalueerd.

Belangrijkste conclusies:

  • “In grote lijnen doet het apparaat goed waarvoor we het inzetten”
  • “Er zijn dan ook nul klachten over de gemeentelijke Mosquito’s sinds de herintrede in juli 2020”

Omwonenden van de locaties waar door de Gemeente Mosquito’s zijn ingezet geven aan blij te zijn met het resultaat. Vrijwel overal is de overlast dan ook sterk teruggelopen.

Jongeren zouden liever meer menselijke interactie zien. Buurthuizen. Afleiding. Normaal aanspreken werkt beter dan een Mosquito ophangen.

Van de 7 jongerenwerkers die op de enquête reageren vinden 6 de Mosquito geschikt als middel tegen overlast.

Het concept “slimme” Mosquito is in 2020 met de Gemeente Rotterdam ontwikkeld om tegemoet te komen aan het bezwaar dat de traditionele inzet (tijdschakeling en/of bewegingsmelders) het vrije gebruik van openbare ruimte voor jongeren beperkt ook als ze daar geen directe aanleiding toe geven. Door de mogelijkheid tot activatie van de Mosquito’s - binnen door de Gemeente bepaalde spelregels - bij omwonenden neer te leggen kan worden gestuurd op gedrag. Jongeren krijgen daarmee de kans zich zodanig te gedragen, dat bewoners geen overlast ervaren en geeft omwonenden de mogelijkheid om in te grijpen als daar aanleiding toe is.

Voor dit concept werd in eerste instantie gekozen voor besturingsmodules op basis van GSM-Switches. Inmiddels hebben wij de ontwikkeling van een IoT-Gateway afgerond. Hiermee kan de beheerder via een afgeschermd webportaal  eenvoudig op afstand alle instellingen wijzigen zonder dat daarvoor een technicus op locatie moet komen, gebruikers rechten toekennen en inzicht krijgen in het activatiepatroon.  Deelnemende omwonenden kunnen via het webportaal op Computer, Tablet of Smartphone “hun” Mosquito activeren en eventueel voorzien van commentaar voor de beheerder. De Gateway kan zowel via WIFI, LAN als 3-/4G netwerk worden gebruikt.