Kattenverjagers

In de media verschijnen op dit moment berichten over overlast door kattenverjagers. Dit zijn apparaatjes die aan particulieren worden verkocht om met hoogfrequent geluid katten en andere dieren te verjagen. Helaas wordt in sommige berichten ten onrechte gesproken over “Kattenmosquito” of eenvoudig “Mosquito”.

De Mosquito heeft met deze toestellen niets te maken. De frequentie is anders. Het menselijke gehoor is – op zeer jonge leeftijd – in staat geluid waar te nemen met een frequentie van ongeveer 20.000 trillingen per seconde. Met het vorderen van de leeftijd neemt bij mensen het vermogen om hoge tonen te horen af. Bij katten ligt het niveau bij 30.000 tot 100.000 trillingen per seconde. Als het goed is kunnen mensen het geluid van een kattenverjager niet horen. Of deze apparaten werken kunnen wij niet beoordelen maar voor dieren moet de frequentie in ieder geval veel hoger liggen dan bij mensen. Irritatie ontstaat pas als de frequentie de gehoorgrens benadert.

Helaas gaat het daarmee blijkbaar nog al eens fout. Door de slechte kwaliteit of verkeerde afstelling gaat de frequentie zweven en wordt soms voor kinderen en zelfs volwassenen hoorbaar. De Mosquito is zeer nauwkeurig op een bepaalde frequentie afgesteld en stabiel. Gebruikers kunnen de frequentie ook niet veranderen. Honden en katten reageren niet op dit lagere geluid. Een niet goed afgestelde of zwevende en daardoor voor mensen hoorbare kattenverjager zal de katten niet verjagen maar levert natuurlijk wel overlast op. Het volume van de Mosquito blijft binnen veilige grenzen. De Mosquito kan wel zachter maar niet harder worden afgesteld.

Onze installateurs besteden veel aandacht aan de juiste plaatsing en afstelling. Bij goed gebruik is de Mosquito volledig veilig en zeer effectief.